Laji: Karhu

Akakabooton apuri Suuressa taistelussa.