Metalli versio 2

Silverfang-metalli versio MIDI
Tietoja:
Nagareboshi Gin © 1986 Toshiyuki Kimori
Juha-Matti Koppelomäki (The Wolf) Version © 2003
`Lataa´